Tu faci știrile!|marți, iunie 19, 2018

Ziua copilului pe bicicleta 2015 

ROCICLETA JUNIOR este denumirea unui concurs interdisciplinar destinat elevilor de gimnaziu care stăpânesc bicicleta, atât sub aspect sportiv, cât şi ca sursă de inspiraţie literară. La concurs s-au putut înscrie sportivi individuali ori echipaje (format fiecare din câte 2-3 membri) din şcolile şi liceele municipiului Timişoara.

Obiectivele concursului sunt:

*  utilizarea bicicletei ca probă sportivă, dar şi ca mijloc de circulaţie

*  educarea spiritului de echipă

*  formarea deprinderilor de lider

*  utilizarea corectă a limbii române scrise

*  utilizarea performantă a calculatorului
Concursul constă în două probe:

*  proba teoretică: chestionar de legislaţie rutieră + conceperea şi tehnoredactarea unui articol de presă cu temă dată.

*  proba sportivă: parcurgerea cronometrată a unui traseu pe bicicletă (la Grupul Şcolar de Industrie Alimentară).
În anul 2015, organizarea concursului s-a bazat pe un parteneriat între Liceul Teoretic SOCRATES, Clubul Sportiv Tibiscus, Clubul ROTARY Timişoara, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară.

Concursul s-a desfăşurat marţi 30 iunie 2014, de la ora 9.00, la Liceul Teoretic SOCRATES, Calea Bogdăneştilor nr.32 B, Timişoara, în cadrul unui proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş.

La concurs au luat parte elevi de la Şcolile Generale nr. 7 „Sfânta Maria” şi nr. 24, de la Colegiile Tehnologic de Vest, Tehnic „F. S. Nitti” şi Naţional „C. D. Loga”, iar cele mai bune rezultate au fost obţinute de:

* Locul I – echipajul compus din Denisa Fazekas, Adina Niculea, Andreea Simiz

* Locul II – echipajul compus din Adrian Căpraru, Lucian Godeanu, Claudiu Privanţu

* Locul III – echipajul compus din Radu Biriboacă, Bianca Kovacs, Mario Lungu

la care se adaugă un premiu special pentru cel mai bun rezultat individual, obţinut de Darius Alin Matei.

Adaugă un comentariu